Click to enlarge
Location:
Ho Chi Minh City, Select, Vietnam
About me:
Nguyễn Khải Hoàn - Chuyển đổi số trong kinh doanh bất động sản đang là cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư trong giai đoạn bùng nổ CNTT #nguyenkhaihoan Địa chỉ: Chung cư Rich Star 1, Số 278 Tô Hiệu, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Phone: +84 3898358442
Check out:
http://nguyenkhaihoan.com/
Member Since:
Oct 25, 2021
Send message Send a Kiva Card