Click to enlarge

We loan because...
Aina ja kaikkialta löytyy työteliäitä ihmisiä, joilla on hienoja ideoita. He olisivat varmasti valmiita tekemään mitä vain kohentaakseen elinolosuhteitaan kotimaassaan.

Niin kauan kun siihen ei omasta maasta löydy taloudellisia resursseja, tarjoamme siihen erittäin mielellämme mahdollisuuden. Vaikkakin pienen mutta toivottavasti riittävän.

Always and everywhere is available hardworking people who have a lots of great ideas. They would certainly be willing to do anything to improve their living conditions in their home country.

As long as it does not exist financial resources in their country, we are very pleased to give a chance. A little bit small, but hopefully enough.

About us
Vaikka rahaa on vain omiin perustarpeisiin, jää sitä aina sen verran, että vieläkin hankalammissa olosuhteissa asuville ja eläville pitää antaa mahdollisuus.

Although the money is only for our own basic needs, it will always be to the extent that even living in difficult circumstances and living should be given a chance.

Location: Suomi       Team website

 

Latest Messages  

3 messages. Join the team to get in on the action!

Team Activity

This team has not made any loans in the past 90 days that are currently raising funds. Check back soon or make a loan!

Impact   Updated Hourly

5
Team Members
$2,175
Amount Funded
81
Loans
16.2
Loans per member