Click to enlarge
Location:
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
About me:
Kiến Thức Thực Chiến là nơi để bạn khám phá những thông tin mới về các thương hiệu và sản phẩm trên thị trường dưới dạng danh sách tổng hợp, toplist,.. Địa chỉ: 23 Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 0796140196 Website: https://kienthucthucchien.com https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1usw7IbtbW1hZ8X8me3T8wIbdPiyZR4p8
Check out:
http://kienthucthucchien.com/
Member Since:
Mar 23, 2021
Send message Send a Kiva Card