Click to enlarge
Location:
Hồ Chí Minh, Vietnam
About me:
Grand Marina Saigon - Mảnh đất vàng bên sông cuối cùng tại trung tâm Q1. Chất lượng được bảo chứng quốc tế - Phát triển bởi Masterise Homes. Liên hệ 24/7: 0932897799
Check out:
http://grand-marinasaigon.vn/
Member Since:
May 29, 2021
Send message Send a Kiva Card