Click to enlarge

We loan because...
Tổng công ty Viettel Telecom đang phục vụ hơn 70 triệu khách hàng tại Việt Nam với nhiều dịch vụ, sản phẩm Internet, viễn thông, giải trí, giá trị gia tăng trên điện thoại di động, thông tin giải trí, tin nhắn, dữ liệu… Hơn 20 năm thành lập và tồn tại, Viettetl Telecom đang là doanh nghiệp có tệp khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Theo dõi Tổng Đài Viettel Telecom:

- Địa chỉ: 15 Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0862 405 715
- Website: tongdaiviettel.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tongdaivietteldotvn/
- Youtube: www.youtube.com/channel/UCZMvZtm01Ng4XxN-vGqBUEQ
- Reddit: www.reddit.com/r/tongdaiviettel/
- Twitter: twitter.com/vietteltongdai
- Pinterest: www.pinterest.com/tongdaiviettelvn/
- linkedin: www.linkedin.com/showcase/tong-dai-viettel-telecom

Location: Hanoi       Team website

 

Latest Messages  

0 messages. Join the team to get in on the action!

Team Activity

This team has not made any loans in the past 90 days that are currently raising funds. Check back soon or make a loan!

Impact   Updated Hourly

1
Team Members
$0
Amount Funded
0
Loans
0.0
Loans per member