Team profile picture

We loan because...
1) Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız.
( 3x2=6 PUAN )
• On iki milyon on iki bin on iki ........................................................
• Sekiz yüz yirmi beş milyon elli bin elli sekiz
.................................................
• Yedi milyon yedi ...............................................

2) Türkiye'nin yapılan son adrese dayalı nüfus sayımlarının sonucuna bakılarak açıklanan sayılara göre toplam nüfusunun 80 810 525 olarak hesap-lanmıştır. Bu sayıya göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanları ( D ) yanlış olanları ( Y ) ile gösteriniz. ( 8x1=8 PUAN )
( ) Okunuşu, seksen milyon sekiz yüz on beş bin yirmi beş dir.
( ) 8 basamaklı bir sayıdır.
( ) Binler basamağında 1 rakamı vardır.
( ) Üç bölükten oluşur.
( ) Sayı değerleri toplamı 30 dur.
( ) 8lerin basamak değerleri toplamı 80 800 000
( ) Birler bölüğünün sayı değerleri toplamı 12 dir.
( ) 5 lerin basamak değerleri farkı 495 tir

3) Selim’in aldığı arabanın lira cinsinden fiyatının on binler basamağında 7, yüzler basamağında 5, diğer basamaklarda 0 rakamı bulunmaktadır.
Buna göre bu arabanın fiyatı kaç liradır? (5 PUAN)

A) 75 000 B) 50 700
C) 70 500 D) 7 500

4) Binler bölüğü 58, milyonlar bölüğü 123, birler bölüğü 926 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
(5 PUAN)
A) 58 123 926 B) 92 658 123
C) 12 358 926 D) 123 058 926
5) 70 tane çubuğu bulunan Ömer aşağıdaki örüntünün kaç şeklini oluşturabilir? (5 PUAN)


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8


6) Her gün kumbarasına 9 lira atan Yasin, kumbarada biriken parasının 45 lirasıyla roman alıyor. Kalan 18 lirasıyla hikâye kitabı alıyor. Yasin bu parayı kaç günde biriktirmiştir? (5 PUAN)

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10


7) Aynı miktarda artarak devam eden aşağıdaki örüntünün 3. Sayısı 25, 6. Sayısı 46 ise, bu örüntünün 1. sayısı kaçtır? (6 PUAN)

8) Yandaki toplama işleminde
a, b, c, d birer rakam
göstermektedir? Bu işleme
göre, abcd dört basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (5 PUAN)

A) 6037 B) 7016 C) 7036 D) 7936

9) Özlem’in almak istediği arabanın fiyatı 83 225 liradır. Bu arabayı almak için 1 729 liraya ihtiyacı olan Özlem’in kaç lirası vardır? (5 PUAN)

A) 80 396 B) 80 496
C) 81 396 D) 81 496

Location: Turkey       Team website

 

Latest Messages  

0 messages. Join the team to get in on the action!

Team Activity

This team has not made any loans in the past 90 days that are currently raising funds. Check back soon or make a loan!

Impact   Updated Hourly

2
Team Members
$0
Amount Funded
0
Loans
0.0
Loans per member