Click to enlarge
About me:
Ngọc Phương Đông – Đại lý phân phối – Tư Vấn Đầu Tư bất động sản. Chúng tôi hiện đang là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam
Check out:
http://ngocphuongdong.com/
Member Since:
Oct 30, 2021
Send message Send a Kiva Card