A loan of $1,725 helped a member to invest in food and drinks for resale, a cargo-bicycle and restaurant businesses.


03-Đông Sơn Group's story

Group 03 - Đông Sơn is made up of five women from the Đông Sơn commune in Thanh Hoa City, approximately 150 km south of Hanoi.

* Ms. Lê Thị Thảo is the group leader and was born in 1957. Her husband, Mr. Đỗ Văn Dung, was born in 1953 and works as a professional home painter. They have four children, two daughters and two sons. Her two daughters are married and both of her sons work full time, one in construction and one in painting like his father. Ms. Thảo used her previous loans from the Fund for Thanh Hoa Poor Women to invest in vegetables and fish for resale. With this loan, she plans to continue investing in her vegetable and fish business but hopes to use a portion of her loan to diversify and begin raising chickens. This is her fourth loan from FPW and she is borrowing 6.000.000 VND (~$340 USD) with a loan term of two years.

The other members in the group are also each borrowing 6.000.000 VND (~$340 USD).
* Ms. Ngô Thị Hạnh is 40 years old and plans to invest in her fish and vegetable resale business.
* Ms. T. Thị Loan will use her funds to purchase a cargo-bicycle to offer transport services for people wishing to move heavy items.
* Ms. Lê Thị Mùi wishes to use her loan to invest in her breakfast store specializing in bánh cuốn (ground pork and mushrooms rolled in a thin rice sheet), a specialty in Northern Viet Nam.
* Ms. Đỗ Thị Nho is borrowing to invest in her drink sales business.


-----------------------------------------

*Phường Đông Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa . Tỉnh Thanh Hóa cách Hà Nội 150km về phía Nam. Nhóm 03 ở phố 5 thuộc phường Đông Sơn có 5 thành viên ,chị Lê Thị Thảo làm nhóm trưởng, chị sinh năm 1957, chồng chị là Đỗ Văn Dung, sinh năm 1953,làm nghề thợ sơn. Gia đình chị có 4 người con ,2 con gái đầu đã lập gia đình,1 con trai làm nghề xây dựng,1 con trai làm nghề sơn. Các kỳ trước chị vay vốn về để buôn rau và cá, kỳ này chị vay vồn để mở rộng thêm hàng rau và mua thêm gà về nuôi. Chị đang vay chu kỳ 4 ,mức vay là 6.000.000VNĐ (~340 USD), thời hạn vay là 2 năm .Các thành viên khác trong nhóm có cùng mức vay như chị.
*Chị Ngô Thị Hạnh năm nay 40 tuổi,chị vay vốn để buôn bán cá và rau.
*Chị Đỗ Thị Nho vay vốn để bán hàng giải khát.
*Chị T. Thị Loan vay vốn để mua xe ba gác về chở hàng thuê..
*Chị Lê Thị Mùi vay vốn về để đầu tư hàng bánh cuốn sáng.

In this group: Thảo, Hạnh, Loan, Mùi, NhoLoan details


Lenders and lending teamsLoan details