Check out some available loans that are similar to this one!
Pham Thi
Mrs. Pham Thi P., 56 years old, has participated in TYM Fund since 2002. In the first few years after joining the Fund, she borrowed money to invest in raising livestock, but she realized that livestock raising is not a profitable business for her family, therefore she borrowed more money to invest in trading at the market. The family's income currently is VND 4,500,000 per month.

In this loan cycle, she wishes to borrow VND 20,000,000 as she plans to open an electronic trading store to create job for her son.
View original language description ↓
Chị Phạm Thị Phương năm nay 56 tuổi.Chị tham gia Quỹ Tình thương từ năm 2002. Những năm đầu tham gia Quỹ chị vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi nhưng sau đó nhận thấy công việc chăn nuôi không đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình nên sau đó chị đã vay thêm vốn để đầu tư vào kinh doanh buôn bán tại chợ. Thời gian tới gia đình chị đang dự định đầu tư vốn mở thêm của hàng kinh doanh đồ điện tử tạo việc làm cho con trai vì thế chị mong muốn được vay 20.000.000đ.
Thu nhập hiện tại của gia đình chị đạt 4.5000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 78
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,975.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,200 helped Pham Thi open a electronic trading store.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 18, 2009
Listed
Mar 22, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010