Check out some available loans that are similar to this one!
Ngo Thi
Mrs. Ngo Thi B., 55 years old, has participated in TYM Fund since 2005. After joining the Fund and receiving loans, her family has invested in trading. Currently she frequently buys electronic goods from Hanoi to resell to the shops in the district. This is the business that brings to her family an income of VND 4,500,000 per month.


In this loan cycle, she wishes to borrow VND 20,000,000 to invest more in the trading business of the family.

View original language description ↓
Chị Ngô Thị Bính năm nay 55 tuổi.Chị tham gia Quỹ Tình thương từ năm 2005. Sua khi tham giaQuỹ Tình thương có thêm vốn vay gia đình chị đã đầu tư vào buôn bán. Hiện tại chị thường xuyên đi lấy hàng ( đồ điện tử)từ Hà Nội về bán lại cho các đại lý trong huyện. Đây cũng là công việc đem lại cho gia đình chị nguồn thu 4.500.000/ tháng.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ để đầu tư cho công việc kinh doanh của gia đình

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 54
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,278,400
  Funds lent in using Kiva
 • 16,975.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,200 helped Ngo Thi invest in trading business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 18, 2009
Listed
Mar 22, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010