Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyễn Thị Mạnh, 48 years old, has three grown children. In 2008 she used a loan from the TYM Fund to invest in raising ducks and fish. She and her family now have 700 ducks and 5 sào (1 sào = 360 square meters) of fish ponds, from which they earn an income of 5,000,000 VND (292 USD) per month. In the next round of lending, she hopes to borrow 9,000,000 VND (525 USD) to buy 100 chickens and animal feed.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Mạnh năm nay 48 tuổi, gia đình chị có 3 người con đã trưởng thành. Năm 2008 chị tham gia Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi vịt, cá. Hiện tại gia đình chị đang chăn nuôi 700 con vịt và 5 sào ao nuôi cá cho thu nhập 5.000.000đ/ tháng.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 9.000.000đ để đầu tư mua thêm 100 con gà và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 67
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,244,150
  Funds lent in using Kiva
 • 17,430.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $525 helped Nguyen Thi raising chickens.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 17, 2009
Listed
Mar 10, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010