Check out some available loans that are similar to this one!
Tam
Ms. N. Thi Tam is 38 yrs old, and joined TYM fund in 2000. Currently, her main source of income is her refreshment shop and Internet Cafe. With the help of her husband, her business is expanding every day bringing average monthly income of 345 USD. For her next loan, she wishes to borrow 1150 USD to purchase bottled waters to sell and to purchase additional computers for her Internet Cafe.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Tâm 38 tuổi, chị tham gia Quỹ Tình thương từ năm 2000. Hiện tại công việc đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị Tâm là từ kinh doanh hàng nước giải khát và dịch vụ Internet . Với sự hỗ trợ của chồng công việc kinh doanh của gia đình chị đang ngày càng phát triển hơn đem lại cho gia đình chị Tâm thu nhập 6.000.000đ/ tháng. Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ để đầu tư vốn mua thêm nước lọc bán và mua thêm máy tính để phục vụ cho công việc kinh doanh Internet của gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 87
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 17,430.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Tam business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 23, 2009
Listed
Feb 28, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010