Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi N., 47 years old, has joined TYM Fund (Kiva Partner in Vietnam) in 1995. In thirteen years being a TYM Fund member, Mrs. N. has always used her loan in raising animals to increase her family's income. With diligence and experience, her farm has grown significantly. Each month, with 6,000,000 VND (equivalent to 345 USD) from raising pigs and chicken and from her three children's wages, Mrs N. is able not just to give TYM the repayments but also to save some money towards her children's schooling. In the coming loan cycle, she'd like to borrow 20,000,000 VND (equivalent to 1150 USD) to buy more pigs and food for pigs.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Nhàn năm nay 47 tuổi, chị tham gia Quỹ tình thương từ năm 1995. Trong suốt 13 năm tham gia Quỹ gia đình chị Nhàn luôn sử dụng vốn vay để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Với sự chăm chỉ và những kinh nghiệm sẵn có công việc chăn nuôi của gia đình chị ngày càng phát triển hơn. Hàng tháng với mức thu nhập 6.000.000đ từ chăn nuôi lợn, gà và sự hỗ trợ của 3 con đã đi làm gia dình chị không chỉ hoàn trả vốn tốt cho Quỹ mà còn có điều kiện để tích luỹ và tạo điều kiện cho 2 con đi học. Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ để đầu tư mua thêm lợn và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.


About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 140
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 17,430.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Nguyen Thi raising.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Mar 16, 2009
Listed
Feb 25, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 9, 2010