Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi T., 38 years old, has joined TYM Fund (Kiva Partner in Vietnam). At the beginning, she borrowed money to invest in breeding animals. After a while using the loan efficiently, she managed to open a small breakfast restaurant. The restaurant has soon become the main source of income for her family. Mrs T.'s family's life has become much better, with the total income of 7,000,000 VND/month (equivalent to 403 USD/month).
In the coming loan cycle, she'd like to borrow 20,000,000 VND (equivalent to 1150 USD) to buy more ingredients and other tools for her business.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Thư năm nay 38 tuổi, chị tham gia Quỹ tình thương từ năm 2001. Ban đầu chị Thư vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi. Sau một thời gian sử dụng vốn vay hiệu quả gia đình chị đã đầu tư mở thêm cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hiện tại đây cũng là công việc đem lại nguồn T. nhập chính cho gia đình chị. Với tổng T. nhập 7.000.000đ/ tháng từ chăn nuôi, buôn bán kinh tế gia đình chị đang ngày càng ổn định và phát triển hơn.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 20.000.000đ để đầu tư mua thêm thực phẩm và đồ dùng phục vụ cho công việc kinh doanh của gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 76
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 17,430.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Nguyen Thi business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Feb 18, 2009
Listed
Feb 25, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010