A loan of $1,100 helped a member đi chợ.


Nguyen's Group's story

Nguyễn Thị L. sinh năm 1979, ( mã số: 010117140035) chị bán hàng quần áo, bán vải ở chợ có thu nhập theo ngày. Chồng chị làm thợ xây, hai con còn nhỏ đang độ tuổi đi học. Thu nhập bình quân của gia đình chị khoảng 300.000 vn đ/ tuần. Ngoài ra, vợ chồng chị vẫn chăn nuôi để tăng thu nhập. Chị tham gia vay vốn với mức vay: 4.142.000 vn đ để đi chợ và chăn nuôi lợn. Chị là nhóm trưởng nhóm vay vốn gồm có:
Đỗ D. Phấn sinh năm 1983 , ( mã số: 010117140036) Anh là công nhân có thu nhập ổn định theo tháng, vợ anh đi chợ có thu nhập theo ngày. Thu nhập bình quân của gia đình chị khoảng: 300.000 vn đ/ tuần. Gia đình vay vốn để đầu tư đi chợ với mức vay: 3.270.000 vn đ.
Nguyễn Thị Vân sinh năm 1961. ( mã số: 010117140037) Gia đình chị chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi. Chị cũng đi chợ buôn bán nhỏ để tăng thu nhập, con trai chị cũng đi làm có thu nhập phụ giúp kinh tế cho gia đình. Thu nhập bình quân của gia đình chị khoảng 350.000 vn đ/tuần. Chị vay mức vốn: 3.270.000 vn đ để chăn nuôi.
Đỗ Thị Liên sinh năm 1956, ( mã số: 010117140038). chồng chị đã mất, chị ở với vợ chồng người con trai. Chị vay mức vốn vay: 3.270.000 vn đ để đầu tư mở cửa hàng buôn bán nhỏ tại nhà.
Hoàng Thị Hà sinh năm 1979, ( mã số: 01011714003), Vợ chồng chị có xưởng làm cửa nhom kính tại nhà. Thu nhập bình quân của gia đình chị khoảng 300.000 vn đ /tuần. Chị vay vốn để đầu tư cửa hàng của gia đình.

In this group: Nguyen, Do, Nguyen, Do, Hoang

Translator profile picture

Translated from Vietnamese by Kiva volunteer Duc TranLoan details


Lenders and lending teamsLoan details