Check out some available loans that are similar to this one!
Bui Thi
Mrs. Bùi Thị Xuân is 44 years old. She has been participating in the TYM Fund since 2003. Currently, she has a monthly income of 4,000,000 VND from raising livestock, weaving mats, her husband's salary as a construction worker and the support of their two children.

For this loan cycle, she hopes to borrow 7,000,000 VND to buy more raw materials to support her mat weaving business and further improve the family's income.
View original language description ↓
Chị Bùi Thị Xuân năm nay 44 tuổi, Chị tham gia Quỹ tình thương từ năm 2003. Hiện tại hàng tháng nguồn thu nhập chính của gia đình chị là từ việc chăn nuôi, dệt chiếu, lương thợ xây của chồng và sự hỗ trợ của hai con với thu nhập 4.000.000đ/ tháng.
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 7.000.000d để đầu tư mua thêm nguyên vật liệu phụcvụ cho công việc dệt chiếu tăng thu nhập của gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 77
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 17,460.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $425 helped Bui Thi raw materials for weaving mats.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Feb 20, 2009
Listed
Feb 19, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 3, 2010