Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen thi Q. is 45 years old. She has three children, two of them are in school age. In 1999 she joined the TYM Fund and borrowed money to invest in raising pigs. After 10 years participation with TYM Fund, her family has additional cash to invest in raising ducks and chickens. Currently, raising ducks and chickens is the main source of income for her family with an average monthly income of VND2,000,000.


In this loan cycle, she wishes to borrow VND10,000,000 to buy additional 300 chickens to raise.

View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Quê năm nay 45 tuổi , gia đình chị có 3 con trong đó có hai con đang tuổi đến trường. Năm 1999 chị tham gia vào Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi lợn . Đến nay sau 10 năm tham gia Quỹ tình thương gia đình chị đã có thêm nguồn vốn để đầu tư mở rộng chăn nuôi thêm vịt, gà. Hiện tại chăn nuôi cũng là công việc đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị với thu nhập 2.000.000đ/ thnág
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 10.000.000đ để mua thêm 300 con gà giống về nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 85
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 17,475.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Nguyen Thi buy additional 300 chickens to raise.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Dec 22, 2008
Listed
Feb 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010