Check out some available loans that are similar to this one!
Xuyen
Ms. N. Thi Xuyen is 48 years old. Her family has 4 children and 3 of whom are grown. In 1995 Ms. Xuyen joined TYM fund to borrow money to invest in raising animals and farming. Currently, in addition to raising animals, she also has another stable source of income from her husband's business of making rattan merchandise, as well as financial assistance from her children who are also employed. Total income for her family is 258 USD per month. For her next loan, Ms. Xuyen wishes to borrow 575 USD to buy additional animals and feed for her business.
View original language description ↓
Chị N. Thi Xuyên năm nay 48 tuổi, gia đình chị có 4 con trong đó có 3 con đã trưởng thành . Năm 1995 chị Xuyên tham gia Quỹ tình thương để vay vốn đầu tư cho chăn nuôi và trồng trọt. Hiện nay ngoài chăn nuôi gia đình chị còn có thêm nguồn thu rất ổn định từ việc đan hàng mây tre đan xuất khẩu của chồng và sự hỗ trợ của các con đã đi làm với tổng thu nhập bình quân 4.500.000đ/ tháng.
Vòng vốn tới chị Xuyên mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu tư mua con giống và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 71
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 17,616.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Xuyen raising animals.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jan 1, 2009
Listed
Feb 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010