Check out some available loans that are similar to this one!
Lien
Ms. H. Thi Lien is 45 years old. Her family has 4 children and 3 are grown. In 1996 she joined TYM fund to borrow money to invest in raising animals and farming. Currently, in addition to raising animals her family also has a very stable source of income from making rattan merchandise, bringing in average income of 200 USD per month. For her next loan, she wishes to borrow 575 USD to buy additional animals and feed for her business
View original language description ↓
Chị Hoàng Thị Liên năm nay 45 tuổi, gia đình chị có 4 con trong đó có 3 con đã trưởng thành . Năm 1996 chị Liên tham gia Quỹ tình thương để vay vốn đầu tư cho chăn nuôi và trồng trọt. Hiện nay ngoài chăn nuôi gia đình chị còn có thêm nguồn thu rất ổn định từ việc đan hàng mây tre đan xuất khẩu với tổng thu nhập bình quân 3.500.000đ/ tháng.
Vòng vốn tới chị Liên mong muốn được vay 10.000.000đ để đầu tư mua con giống và thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 86
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 17,616.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Lien raising animals.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jan 1, 2009
Listed
Feb 1, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010