Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi L. is 33 years old. She has participated in TYM Fund since 2000. Currently, the businesses that bring the main sources of income for Mrs. L.'s family are raising pigs and farming, with a monthly income of VND5,000,000. In addition, her family also has income from the wage for temporary work from her husband, so the economic situation of her family is getting increasingly stable.


In this loan cycle, Mrs. L. would like to borrow VND20,000,000. She will use one part of the loan to buy more pigs to raise, and she will use the remaining part of the loan to renovate the pig barns.

View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Liên năm nay 33 tuổi, chị tham gia vào Quỹ tình thương từ năm 2000. Hiện tại công việc đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị Liên là chăn nuôi lợn và trồng trọt với thu nhập 5.000.000đ/ tháng. Bên cạnh đó hàng tháng gia đình chị còn có thêm nguồn thu từ lương làm thuê của chồng nên kinh tế gia đình chị đang ngày càng ổn định. Vòng vốn tới chị Liên mong muốn được vay thêm 20.000.000 đ một phần chị sử dụng để mua thêm lợn về nuôi, phần còn lại chị sử dụng để đầu tư sửa sang chuồng trại phục vụ cho chăn nuôi.


About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 83
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 17,531.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Nguyen Thi buy more pigs and renovate barns.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jan 1, 2009
Listed
Jan 9, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010