Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi H. is 52 years old. She has four children, three of them are grown up. She has participated in TYM Fund since 2000. During the time participating in the Fund, Mrs. H. always complies with the Fund's policy, she uses the loan effectively and pays back on time. Currently, the main source of income of Mrs. H.'s family is from raising chickens, with a monthly income of VND5,000,000. In this loan cycle, Mrs. H. would like to borrow VND10,000,000 to buy more chickens to raise them up.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Hạnh năm nay 52 tuổi, gia đình chị có 4 nguời con trong đó có 3 con đã trưởng thành. Chị tham gia Quỹ tình thương từ năm 2000. Trong suốt thời gian tham gia Quỹ tình thương chị Hạnh luôn chấp hành tốt các quy định của Quỹ sử dụng vốn hiệu quả và hoàn trả vốn đúng hạn. Hiện tại công việưc đem lại thu nhập chính cho gia đình chị Hạnhh là từ chăn nuôi gà với thu nhập 5.000.000đ/ tháng. Vòng vốn tới chị Hạnh mong muốn được vay 10.000.000 để đầu tư vốn mua thêm gà về nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 62
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,983,025
  Funds lent in using Kiva
 • 17,531.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Nguyen Thi raising chickens.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Dec 22, 2008
Listed
Jan 9, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Mar 4, 2010