Check out some available loans that are similar to this one!
Tan Thi
Mrs. Tan Thi L., 49 years old, has two grown children. In 2007, she joined the Fund and borrowed money to invest in raising ducks. Currently this venture is the family's main source of income at 2,500,000 VND/month. In this round of funding she would like to borrow 9,000,000 VND to invest in buying more chickens and ducks to raise.
View original language description ↓
Chị Lê Thị Tần năm nay 49 tuổi, gia đình chị có 2 con đã trưởng thành. Năm 2007 chị tham gia Quỹ tình thương và vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi vịt . Hiện tại đây cũng là công việc đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình chị với thu nhập 2.500.000đ/ tháng
Vòng vốn tới chị mong muốn được vay 9.000.000đ để đầu tư mua thêm gà vịt về nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 84
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 17,085.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Tan Thi buy more ducks and chickens.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Dec 10, 2008
Listed
Jan 9, 2009
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jan 22, 2010