Check out some available loans that are similar to this one!
Tuoi Thi
Mrs. Tuoi Thi P. is a 38 years old woman. Her family makes their living on tofu. Before, they did not have enough money, so every day, the couple could only make 5 kilogram of tofu to sell, making from 400,000 to 600,000 Vietnamese Dong per month. After joining the TYM fund, they started borrowing money and tried to expand the production, producing from 10 to 15 kilograms of tofu every day and raising from 10 to 20 pigs. Their income now reaches about 2,000,000 Vietnamese Dong per month. Mrs. P. plans to make the next loan of 9,000,000 Vietnamese Dong to buy 800 kilograms of tofu supply.
View original language description ↓
Chị Phạm Thị Tươi năm nay 38 tuổi.Gia đình chị hiện có nghề làm đậu phụ bán. Trước đây do nguồn vốn gia đình còn hạn chế nên anh chị mỗi ngày chỉ làm 5 kg đậu bán cho thu nhập 400.000đên 600.000đồng/ tháng.Đến nay sau gần tham gia vào Quỹ được vay vốn gia đình anh chị mạnh dạn đầu tư làm nhiều hơn mỗi ngày làm 10kg đến 15 kg đậu và nuôi từ 10 đến 20 con lợn cho thu nhập ổn định 2, 1 triệu đồng/ tháng. Vòng vốn tới gia đình chị Tươi mong muốn được vay 9 triệu về mua 800kg đậu tương làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất đậu phụ

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 17,048.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Tuoi Thi business.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Nov 4, 2008
Listed
Dec 3, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Dec 9, 2009