Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Mrs. Nguyen Thi C. is 48 years old. She currently has a small café shop, selling beer and soft drinks in Dong Tam, Ninh Giang town, Hai Duong province. With the assistance of her husband, the café has been going very well. In addition to selling beer in her café, she supplies it to other café shops in her town, so her family’s income has been relatively stable. With a monthly income of 4.000.000 VND, Mrs. C. is very on time in paying back her loans. In the next round of loan, Mrs. C. would like to borrow 20.000.000 VND ($1200) to stock more beer for her own café as well as to sell it for other shops in her area, thereby earning more money to send her kids to good schools.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị C. năm nay 48 tuổi, hiện chị là chủ cửa hàng kinh doanh bia, nước giải khát tại xã Đồng Tâm huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương. Hàng ngày với sự giúp đỡ của chồng công việc kinh doanh của chị có rất nhiều thuận lợi. Ngoài việc bán bia cho khách hàng lẻ cửa hàng của chị còn cung cấp bia cho các cửa hàng nhỏ trong huyện nên thu nhập rất ổn định. Với thu nhập 4.000.000đ / tháng việc hoàn trả vốn của chị C. cũng rất thuận lợi. Chị mong muốn trong thời gian tới chị được vay thêm 20.000.000 để đầu tư mua thêm bia về bán cho các cửa hàng tại địa phương nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình, ngày càng có điều kiện hơn để đầu tư cho các con ăn học.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 59
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,987,050
  Funds lent in using Kiva
 • 16,932.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,200 helped Nguyen Thi business.
100% repaid
Repayment Term
13 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Nov 4, 2008
Listed
Nov 25, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Dec 9, 2009