Check out some available loans that are similar to this one!
Hai Thi
Mrs. Hai Thi N. is a 50 year old woman. Since she joined the TYM fund in 2003, her family’s financial situation has been much improved. She cleverly invested loans in pigs and poultries such as chickens and ducks. Besides, in her pond, she also raised fish. At the moment, the family is taking care of 20 pigs, 20 fish, and 200 poultries. She has 3 children, 2 of whom has grown up. The third is going to school. She plans to make the next loan of 15,000,000 Vietnamese Dong to buy more pigs, fish and chickens. The family’s income is 6,000,000 Vietnamese Dong per month.
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Hải 50 tuổi tham gia Qũy năm 2003. Kinh tế gia đình được cải thiên hơn so với lúc chưa tham gia vào Quỹ . Các vòng vốn vay của Quỹ đều được gia đình chị đầu tư vào chăn nuôi lợn, gà, ngan. Với thuận lợi gia đình chị có ao nên việc đầu tư vào nuôi thả cá cũng là lựa chọn của gia đình chị. Hiện tại gia đình chị đang nuôi 20 con lợn thịt, 2000 cá rô phi và 200 gà và ngan. Chị có 3 con, 2 người con đã trưởng thành,1 con đang đi học. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 15.000.000 đầu tư vào mua giống lợn, gà, cá.
Thu nhập bình quân 6.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 16,573.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $925 helped Hai Thi pigs.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Nov 18, 2008
Listed
Nov 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jan 22, 2010