A loan of $375 helped to buy underwear wholesale.


Nurten's story

Nurten is married and the mother of three children. She sells underwear for children and adults. She previously sold only children's underwear. Now she sells a variety of quality products, which has led to a change in her client base. She now caters to more customers. She will use the loan from Maya to buy underwear wholesale and increase her variety of products. Nurten has a courageous, go-getting, hardworking, and enterprising spirit.

Translated from Turkish by Maya Staff
Nurten Hanım,evli ve 3 çocuk annesi. Çocuk ve büyükler için çamaşır satıyor. Önceleri sadece çocuk çamaşırı satıyordu. Şimdi karışık ve kaliteli ürünler satmaya başladı. Dolayısıyla müşteri kimliği değişti. Daha çok insana hitap ediyor. Maya'dan aldığı kredi ile toptan çamaşır alacak. Böylece ürün çeşidini arttırmış olacak.
Nurten Hanım,cesaretli,girişken,çalışkan ve girişimci ruhu taşıyor.Loan details


Lenders and lending teamsLoan details