Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Huan's Group
In this Group: Thi Huan, Thi Vu, Thi Chen, Thi Hoi, Thi Bich
Ms. C. Thị Thân, 48 years old, no 13050021. Her group has already participated T. one round of financing and has fully paid it back. This time, she applies for a loan of 4.704.000đ over 12 months, in order T. buy feed and raise egg-laying chicken. She currently takes care of about 1000 chicken in her enclosure at home. Besides, her husband sells the eggs T. various companies outside of Hà Nội. She has two school-age children. The family's income is around 200.000đ-250.000đ per day. There are 4 other borrowing members in her group. • Tô Thị Vụ, 41 years old, no 13050022, borrowing 4.256.000đ over 12 months T. buy animal feed and pigs. Her family's income is around 100.000-150.000đ per day.

 • C. thị Chén, 57 years old, no 13050023, borrowing 2.016.000đ T. buy pig feed. She also goes every day T. the market T. sell chám - a very delicious type of fruit. She sells other products according T. the season. Her family's income has stabilized well.

 • C. Thị Hợi, 37 years old, no 13050024, borrowing 4.256.000đ T. buy and resell all kinds of eggs every day. She serves mainly restaurants. Her daily income reaches around 100.000đ.

 • Trần Thị Bích, 33 years old, no 13050026, borrowing 4.256.000đ over 12 months T. buy flour T. make noodles. The family's income is not high, merely 150.000đ per day, but enough for her T. support two children. The remainder pays back the loan and is kept aside T. further T. extend the business.
 • View original language description ↓
  Cô C. Thị Thân 48 tuổi mã số 13050021 cô cùng cả nhóm đã tham gia được 1 C. kỳ vay vốn và đã hoàn trả hết. Nay cô làm đơn xin vay 4704.000đ thời hạn là 12 tháng để mua cám nuôi gà đẻ trứng. Bây giờ trong C.ồng nhà cô có gần 1000 con gà đẻ trứng.Ngoài ra hàng ngày cô còn lấy thêm trứng để cho chồng bán cho các đại lý ngoài Hà Nội. hai con cô còn đang đi học. Thu nhập của gia đình cô mỗi ngày từ 200.000đ- 250.000đ. cô trả tuần tốt và nuôi con ăn học. Trong nhóm cô còn có 4 thành viên khác cũng tham gia vau vốn. • Tô Thị Vụ 41 tuổi mã số 13050022 vay 4.256.000đ thời gian 12 tháng để mua cám và lợn giống. Ngoài ra gia đình chị còn làm nghề hàn xì thu nhập cũng có từ 100.000- 150.000đ / ngày.

 • C. thị Chén 57 tuổi mã số 13050023 vay 2.016.000đ để mua cám chăn nuôi lợn. hàng ngày cô đi chợ bán chám- một loại quả dùng kho thịt rát ngon. Mùa nào thì cô bán thứ đó. Thu nhập của gia đình cô khá ổn định.

 • C. Thị Hợi 37 tuổi mã số 13050024 vay 4.256.000đ chị vay vốn để buôn các loại trứng bán hàng ngày, C.̉ yếu là chị giao cho các quán ăn. Thu nhập mỗi ngày cũng được khoảng 100.000đ.

 • Trần Thị Bích 33 tuổi mã số 13050026 vay 4.256.000đ thời gian là 12 tháng chị vay vốn về mua gạo để làm mỳ. thu nhập cưa gia đình chị không cao chỉ 150.000 / ngày đủ để chi tiêu và nuôi 2 cháu ăn học . số còn lại chị trả tuần và dành dụm thêm vốn để mở rộng kinh doanh.
 • Additional Information

  About SEDA:

  The Center of Small Enterprise Development Assistance (SEDA) is a non-profit organization whose vision is to create “a society without poverty.” Founded in 2004, SEDA provides microfinance services to low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam through its Binh Minh Micro-Finance Program.

  You can also join SEDA’s lending team to assist SEDA in continuing to support its portfolio of borrowers.

  This is a Group Loan

  In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

  Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

  About Vietnam

  • $5,600
   Average annual income
  • 146
   View loans »
   Vietnam Loans Fundraising
  • $16,208,900
   Funds lent in using Kiva
  • 16,595.0
   Vietnam Dong (VND) = $1 USD

  Success!! The loan was 100% repaid

  A portion of Thi Huan's Group's $1,175 loan helped a member purchasing chicken and animal feed.
  100% repaid
  Repayment Term
  14 months (Additional Information)
  Repayment Schedule
  Monthly
  Disbursed:
  Nov 19, 2008
  Listed
  Nov 1, 2008
  Currency Exchange Loss:
  Covered
  Ended:
  Dec 15, 2009