Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
As a young women living in the rural area for quite some time, Ms. K. has a lot of experiencing raising farm animals. She has been a part of this organization since the year 2000 with an initial loan of 700.000d. Ms. K. had used the money she received to buy hogs to raise. With her past experience in raising farm animals, she is able to conserve and prepared the right amount of food sources to each animals; therefore, stabilizing her family’s income. From a small ranch and 8 years later from borrowing capital, she has seen a success. She and her husband are able to save up, expanding and upgrading their ranch. Ms. K. is hoping to borrow 18.000.000d to buy more hogs. Her monthly income is 4.000.000d/month.
View original language description ↓
Là một người phụ nữ sống ở vùng nông thôn đã lâu năm nên cô K. đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi. Tham gia Quỹ tình thương từ năm 2000 với số vốn vay ban đầu là 700.000 đ cô K. đã sử dụng để đầu tư mua lợn về nuôi. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có của gia đình và những kinh nghiệm đã tích luỹ được trước đó nên dự án đã đem lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định. Từ dự án chăn nuôi nhỏ đó đến nay qua 8 năm vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả, cô chú đã tích luỹ được số vốn đáng kể để đầu tư xây dựng khu chăn nuôi khá quy mô.
Để có thêm vốn đầu tư mua thêm lợn về nuôi vòng vốn tới gia đình cô K. mong muốn được vay 18.000.000đ
Thu nhập 4.000.000đ/ tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 122
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,231,400
  Funds lent in using Kiva
 • 16,721.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,100 helped Nguyen Thi raising.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 30, 2008
Listed
Sep 16, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009