Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Ms. H. is 47 years of age and has 3 children who are grown. Beside agriculture, she and her husband is able to make fine paper crafts to sell to the southern people of Y Yen province. Before becoming a member of this fund, her family did not have the resources to invest into doing any type of businesses. In 1997, she was able to become part of this funding group. The loan she received helped her financially to initially invest into buying supplies/materials to produce fine paper crafts. After 10 years of using and investing the loan she received, her family’s income has been steady with a present monthly income of 3.000.000. This next loan she is requesting an amount of 10.000.000d to buy more supplies/materials needed for her business.
View original language description ↓
Chị Hiếu năm nay 47 tuổi. Gia đình chị hiện có 3 con đã trưởng thành. Ngoài làm nông nghiệp anh chị có thêm nghề làm hàng mã bán cho nhân các xã miền nam của huyện Ý Yên . Trước khi tham gia vào Quỹ kinh tế gia đình anh chị còn nhiều khó khăn do thiếu vốn để làm ăn. Năm 1997 chị xin tham gia vào Quỹ tình thương để vay vốn làm ăn . Nhờ có vốn vay gia đình chị đã đầu tư mua thêm nguyên liệu sản xuất hàng mã phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Đến nay qua 10 năm sử dụng vốn hiệu quả kinh tế gia đình chị đã dần ổn định và phát triển với thu nhập 3.000.000đ/ tháng.
Vòng vốn tơi gia đình chị HIếu mong muốn được vay 10.000.000đ để mua thêm giấy về làm hàng mã.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,535.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $625 helped Nguyen Thi business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Oct 16, 2008
Listed
Oct 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Dec 9, 2009