Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Nhung
Mrs. Nhung has joined the TYM Fund since 2007. Currently, her family's income comes mainly from fishing. Everyday, she and her husband fish and sell to the fish retailers in the village, earning 100,000 to 150,000VND (about 6USD to 9USD) each day. Her family lives near Day river so fishing is very convenient. She has 2 children. They are all grown up with stable works and incomes, so the income from fishing is not only enough for daily expenses but also enough for them to save and invest in further business. This time, she would like to borrow 9,000,000VND (550USD) to purchase new net for fishing.
View original language description ↓
Chị Nhung tham gia vào Quỹ tình thương từ năm 2007 . Hiện nay công việc đem lại thu nhập chính cho gia đình chị là đánh bắt cá. Hàng ngày vợ chồng chị đi đánh bắt cá và bán cho các đại lý thu mua cá tại địa phương cho thu nhập từ 100.000đến 150.000đồng/ ngày. Vì gia đình chị sống ở cạch sông Đáy nên công việc đánh bắt cá cũng có rất nhiều thuận lợi. Anh chị hiện có 2 con đều đã trưởng thành và có công việc ổn định vì thế với thu nhập từ đánh bắt cá gia đình chị không chỉ sử dụng đủ để chi tiêu mà còn có thể tiết kiệm và tiếp tục đầu tư làm ăn. Vòng vốn tới chị muốn vay thêm 9.000.000đ để đầu tư mua thêm bộ lưới mới phục vụ cho việc đánh bắt cá.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 145
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,535.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Thi Nhung buy net to fish.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Oct 15, 2008
Listed
Oct 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Dec 9, 2009