Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
Before becoming a member of this organization, Ms. L. depended on raising livestock and providing child daycare services as a source of income for her family. In 1995, she and her husband had decided to join the organization to help expand her business of raising farm animals. Her first loan was 300.000d, in which she use as capital for her farm animals and a portion of the money her husband had used to purchased equipments to repair bicycles. Between the two businesses of raising farm animals and repairing bicycles, her family income has rose averaging 400.000d/month. Then in 2000, after 5 years of business experiences, the couple switch over to the restaurant business after seeing a rise in their community economy. Their restaurant has been a popular eatery and always filled with customers. Presently, they have 2 employees that help run the restaurant each making 1.500.000d/person. In 2004, they expanded their restaurant from a small eatery to a restaurant that can serve up to 200 customers at a time. Currently, she and her husband are requesting a loan to use as capital for buying food and restaurant supplies. The requested loan is: 19.000.000d. Her average income is about 6.000.000d/month.
View original language description ↓
Trước khi tham gia vào Quỹ tình thương thu nhập của gia đình chị Liên chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt,Năm 1995 chị đã bàn với chồng tham gia Quỹ tình thương để vay vốn mở rộng chăn nuôi. Với mức vốn đầu tiên là 300.000đ, anh chị đầu tư vào chăn nuôi và giành một phần vốn để chồng chị mua phụ tùng mở quán sửa chữa xe đạp. Từ chăn nuôi và sửa xe đạp anh chị thu nhập của gia đình đã được cải thiện hơn với mức400.000đ/ tháng. Đến năm 2000, sau 5 năm vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm nhận thấy nhu cầu, đời sống của nhân dân ngày một tăng lên anh chị đã chuyển từ kinh doanh, sửa chữa xe đạp sang kinh doanh bán hàng ăn uống. Cửa hàng của anh chị rất có uy tín trong vùng nên luôn luôn đông khách. Hiện tại anh chị đang thuê 02 công nhân phục vụ tại cửa hàng với mức lương mỗi tháng 1.500.000đ/người. Năm 2004 anh chị đã cải thiện nâng cấp của hàng của anh chị từ quán nhỏ nhà hàng khang trang có thể phục vụ khách được 100 khách cùng một lúc. Hiện nay anh chị mong muốn được vay thêm vốn để tiếp tục đầu tư mua thực phẩm, đồ uống để phục vụ khách hàng.
Mức vốn xin vay : 19.000.000đ
thu nhập của gia đình bình quân 6.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 136
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,844.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Nguyen Thi business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 23, 2008
Listed
Sep 9, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009