Check out other loans that are currently fundraising!
Thuy
Ms. N. Thi Thuy is 41 years old. She had a harder life than most women, and her family's happiness was short-lived. She and her husband had encountered too many contradictions trying to build their lives together, so they parted ways. She decided not to remarry and stayed single taking care of her child. She joined the fund in 1997 and borrowed money to invest in raising pigs. After raising pigs she was able to make enough money and bought a water buffalo to use in her farming business. Now she wants to invest in raising sows. Her child is now grown and working, making average 93 USD per month. For this loan, she wishes to borrow 625 USD to invest in her sow raising business. Average monthly income 312 USD.
View original language description ↓
Chị Ngô Thi Thủy 41 tuổi, vất vả hơn các chị em khác trong địa phương, hạnh phúc gia đình đến với chị không lâu dài, khi xây dựng gia đình trong cuộc sông nảy sinh nhiều mâu thuận có nhiều vấn đề không hợp nhau nên vợ chồng chị đã phải chia tay, chị đã quyết định không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Năm 1997 chị tham gia vào Quỹ vay vốn chị đầu tư vào chăn nuôi, ban đầu chị tập chung vào chăn nuôi lợn sau quá trình chăn nuôi lợn chị đã phát triển dần và mua được 1 con trâu phục vụ cho nông nghiệp. Tới đây chị muốn đầu tư vốn chăn nuôi lợn nái, con chị hiện đã lớn và đi làm thu nhâp 1.500.000đ/ tháng. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 10.000.000đ đầu tư vào chăn nuôi lợn nái.
Thu nhập bình quân. 5.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 57
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,278,400
  Funds lent in using Kiva
 • 16,595.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $625 helped Thuy pigs.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Oct 15, 2008
Listed
Oct 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Dec 9, 2009