Check out some available loans that are similar to this one!
Thi My
View original language description ↓
Mrs L. Thi My, 48 years old, is a caretaker in a kindergarten. Her monthly salary is 2,000,000VND (about 133USD), thus her family's finance is quite stabL.. Before joining the TYM Fund, her children were still going to school, so the family's expenditure relied mainly on her salary and that of her husband. In 2004, she joined the TYM Fund to invest in raising livestock to increase her family's income. With this, she was abL. to send her children to university and her family's financial situation improved. Now, her children are already graduated and have stabL. jobs, but she wants to continue raising livestock in a larger scaL. so she would like to borrow 9,000,000VND (550USD) this time. Her average monthly income is 6,000,000VND (about 400USD).

Translated from Vietnamese by Pham Yen Thanh, Kiva Volunteer.


Chi Lê Thi Mỵ 48 tuôi hiện chị đang là giáo viên mần non lương tháng 2.000.000đ kinh tế gia đình ổn định. Những năm về trước các con chị đang trong độ tuổi ăn học nên việc chi tiêu trong gia đình chị chủ yếu dựa vào đồng lương của 2 vợ chồng chị. Năm 2004 chị đã tham gia vào Quỹ vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi tăng thu nhập cho gia đình. Với việc kết hợp chăn nuôi nên chị đã có điều kiện về kinh tế để đầu tư cho các con chị học đại học. Hiện nay các con chị đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, nguyện vọng của gia đình chị đầu tư chăn nuôi lớn hơn nên vòng vốn này gia đình chị xin vay 9.000.000đ.
Thu nhập bình quân. 6.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 60
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,281,325
  Funds lent in using Kiva
 • 16,625.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Thi My raising livestock.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 15, 2008
Listed
Sep 1, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009