Check out some available loans that are similar to this one!
Tham Thi
View original language description ↓
Before joining TYM in 2001, Mrs. Tham Thi D.’s family faced many difficulties; they had many children at school age. Then she borrowed the first loan of 2,000,000 Vietnamese Dong to invest in live-stock. Her husband is a construction worker, whose income is 1,800,000 Vietnamese Dong per month. The family’s financial situation has improved. Their children can go to school, and they can buy more home facilities. This time she plans to borrow 15,000,000 Vietnamese Dong to renovate the farm and their house.


The family’s income is 4,000,000 Vietnamese Dong per month.

Translated from Vietnamese by Duc Tran, Kiva Volunteer.


Tham gia vào Quỹ Tình Thương năm 2001, kinh tế gia đình chị Dương Thị Thắm khá khó khăn do đông con lại đang trong độ tuổi ăn học. Khi tham gia vào Quỹ được vay vốn cũng là cơ hội để gia đình chị giảm bớt khó khăn, vòng vốn ban đầu gia đình chị xin vay 2.000.000đ đầu tư vào chăn nuôi, tần tảo chịu thương chịu khó chăn nuôi sản xuất. Chồng chị làm thợ xây công việc của anh rất đều đăn thu nhâp 1.800.000đ/tháng. Kinh tế gia đình chị đã giảm bớt khó khăn và từng bước phát triển. Từ những đồng vốn tích lũy được gia đình chị đã đầu tư cho các con ăn học và kiến thiết nhà cửa. Vòng vốn này gia đình chị có nguyên vọng sửa sang công trình phụ và chuồng trại để đảm bảo cho việc chăn nuôi. Mức vốn gia đình chị xin vay là 15.000.000đ.


Thu nhập bình quân. 4.000.000đ/tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 141
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,685.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $900 helped Tham Thi live-stock.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 3, 2008
Listed
Aug 19, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009