Check out other loans that are currently fundraising!
Binh Thi
View original language description ↓
Mrs. Binh Thi B., 48 year old, joined TYM in 2003 with the first loan of 1,000,000 Vietnamese Dong to raise pigs. Noticing the potential of live-stocks, next times, she borrowed money to diversify the farm with pigs, buffaloes, cows and for-egg chickens. Revenues from successful projects allow her to open a CDs/tapes rental store, creating a job for her son and increasing family income. Her husband is a retiree whose pension is 1,600,000 Vietnamese Dong per month. Her daughter works in a district hospital. Therefore, the family’s income is secure. She plans to borrow the next loan of 19,000,000 Vietnamese Dong to invest in the farm and the store.


The family’s income is 6,000,000 Vietnamese Dong per month.

Translated from Vietnamese by Duc Tran, Kiva Volunteer.


Chị Bùi Thị Bình 48 tuổi tham gia Quỹ Tình Thương năm 2003, với số vay vòng 1 là 1.000.000đ gia đình chị đã đầu tư vào chăn nuôi lợn. Chị nhận thấy rằng việc chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao nên các vòng vốn tiếp theo chị đã vay mức vốn cao mở rộng mô hình chăn nuôi lợn, trâu, bò và gà đẻ trứng. Thu nhậph từ dự án gia đình chị đã tích lũy được số vốn mở 1 cửa hàng kinh doanh băng địa hình, tạo công ăn việc làm cho con trai chị và cũng có thu nhập thêm cho gia đình, chồng chị là cán bộ về hưu lương tháng 1.600.000đ. Con gái chị đang làm cán bộ y tế tại bệnh viện huyên nên thu nhập gia đình chị rất ổn định. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 19.000.000đ tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi và đầu tư vốn vào cửa hàng băng đĩa hình.


Thu nhập bình quân 6.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 61
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,244,150
  Funds lent in using Kiva
 • 16,685.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Binh Thi to invest in farming and a CDs/tapes rental store.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 13, 2008
Listed
Aug 19, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009