Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Hoa
View original language description ↓
Minh Phu is a partially mountainous area. The portion of soil suitable for farming is very small, thus, the people in this village is the poorest as compared to other villages in Soc Son. Before joining the TYM Fund, Mrs. N. Thi Hoa's family was one of the poorest, as their income came from just a small area of farm land and a few chickens. She wanted to purchase a cow to facilitate farming but did not have enough money. It was even more difficult to improve her family's economy. In 1998, she discussed with her husband and joined the TYM Fund to start borrowing money. Her first loan of 1,000,000VND (about 64USD) was used to breed ducks and pigs. After a while, her family's economy slowly improved, and the more important thing is that she was able to accumulate an amount of capital. Since 2003, she has always been borrowing the maximum amounts allowed to expand her model of breeding ducks and pigs, so her family's economy has continued to improve further. Currently, she has 10 pigs waiting to be sold to butchers and about 500 pigs giving eggs everyday so it is convenient for her to repay the loan. Her monthly income from raising livestock is about 5,500,000VND (about 354USD), part of it is used for her family's spending, so she has purchased enough basic household equipments. She could also afford to construct a concrete house and is now preparing to build a second storey. This time, she would like to borrow 19,000,000VND (1,150.00USD) to invest in raising livestock.

Translated from Vietnamese by Pham Yen Thanh, Kiva Volunteer.


Minh Phú là vùng đất bán sơn địa, ruộng đất trồng lúa ít chủ yếu là đất gò đồi nên cuộc sống của người dân nơi đây khá vất vả và nghèo nhất huyện. Khi chưa tham gia Quỹ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa là một hộ khó khăn của xã, cả gia đình chỉ dựa vào mấy xào ruộng và chăn nuôi mấy con gà. Muốn mua con bò để cày bừa cũng không có vốn, muốn phát triển kinh tế lại càng khó khăn. Năm 1998 gia đình chị bàn bạc và xin tham gia Quỹ để được vay vốn, với số vốn vay vòng 1 là 1.000.000 đồng chị đầu tư vào chăn nuôi vịt đẻ và nuôi lợn, sau một thời gian sử dụng vốn vay của Quỹ, kinh tế gia đình chị đã khá hơn, và quan trọng hơn là chị đã tích lũy được một số vốn. Từ năm 2003 đến nay anh chị luôn vay vốn với mức cao nhất để mở rộng chăn nuôi vịt đẻ, lợn thịt và lợn nái đến nay kinh tế gia đình chị ngày càng phát triển. Hiện nay trong chuồng còn 10 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng và gần 500 con vịt đẻ trứng nên việc hoàn trả tiền tuần rất thuận lợi. Thu nhập từ chăn nuôi mỗi tháng khoảng 5.500.000đ, một phần chị dành cho việc chi tiêu và hiện tại gia đình chị đã sắm sửa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Quan trọng hơn chị đã xây được nhà mái bằng và chuẩn bị vật liệu xây thêm tầng 2. Vòng vốn nay gia đình chị xin vay 19.000.000đ tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 84
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,685.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Thi Hoa raising livestock.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 1, 2008
Listed
Aug 13, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009