Check out other loans that are currently fundraising!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Nguyen Thi T., aged 50, has three grown-up children. Her husband is retired with 1.200.000 VND pension per month. Mrs. T. joined TYM Fund in 1999 in order to ask for a loan to invest into breeding poultries. For the past 8 years, her family’s income has become much more stable, and thus Mrs. T. was able to raise her kids better. All of them finished school and are working. In the next round of loan, Mrs. T. hopes for a loan of 10.000.000 VND ($600) so she can expand her business by buying more chickens and food for the poultries. Her family’s income is 3.000.000 VND per month.Translated from Vietnamese by Khoa Nguyen, Kiva volunteer.Chị Nguyễn Thị T. năm nay 50 tuổi. Gia đình chị hiện có 3 con đã trưởng thành.Chồng chị là cán bộ hưu trí có thu nhập ổn định.1.200.000đ / tháng. Năm 1999 chị tham gia Quỹ tình thương vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, qua 8 năm tham gia vào Quỹ kinh tế gia đình chị đã ngày càng ổn định và phát triển. Chị đã nuôi được 3 con trưởng thành. Các con của chị đều được đi học và đều đã có việc làm.Vòng vốn tới chị xin vay 10.000.000 đ để mua thêm gà và thức ăn chăn nuôi, mở rộng mô hình chăn nuôi tăng thu nhập cho gia đình


Thu nhập 3.000.000đ/ tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 74
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,706.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $600 helped Nguyen Thi raising.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 10, 2008
Listed
Aug 4, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009