Check out some available loans that are similar to this one!
Pham Thi
View original language description ↓
Mrs. Phạm Thị Liễu is 32 years old and she joined the Fund in 2002. Initially, she borrowed money to rear livestock, but came to understand that the long-term prospects were not high. Hence, her husband and she feel now confident enough to ask for a loan to buy a vehicle to set up a goods transport service. This a very common means of transportation in the country side, which should allow her family’s income to improve significantly. Throughout the six years of participation to the Fund, the income of the family has been very stable. As the transport of goods is a more profitable occupation, her family is considering the purchase of a vehicle to serve customers. Considering the available seed capital from the rest of the family, she hopes to be able to borrow the remaining 15.000.000đ required to invest into a new lorry. Their average income is 4.000.000đ per month.

Translated from Vietnamese by Minh, Kiva volunteerChị Phạm Thị Liễu năm nay 32 tuổi, chị tham gia vào Quỹ tình thương từ năm 2002.Trước đây chị vay vốn để đầu tư vào chăn nuôi nhưng nhận thấy hiêu quả từ dự án không cao nên anh chị đã mạnh dạn vay vốn mua xe công nông để chở hàng thuê. Đây là phương tiện vận chuyển rất phổ biến ở vùng nông thôn vì vậy thu nhập của gia đình chị cũng được cải thiện rất nhiều. Đến nay qua 6 năm tham gia vào Quỹ tình thương kinh tế của gia đình anh chị đã rất ổn định. Để công việc vận chuyển hàng hoá được thuận lợi hơn gia đình chị đang dự định mua một chiếc xe chở hàng mới để phục vụ khách hàng. Cùng với nguồn vốn hiện có của gia đình, chị mong muốn được vay thêm 15.000.000đ để đầu tư mua xe chở hàng mới. Thu nhập bình quân 4.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 143
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,706.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $900 helped Pham Thi buy new lorry.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Sep 5, 2008
Listed
Aug 3, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Nov 1, 2009