Check out some available loans that are similar to this one!
Dao Thi
View original language description ↓
Mrs. Dao Thi L., aged 38, joined TYM Fund in 2003. Her family’s main business is to buy and sell coals and other necessities. Mrs. L. has invested all the loans from TYM Fund into her coal business, and thus it has been lucrative. The customer service Mrs. L. provides is excellent, drawing an increasing number of customers. For example, Mrs. L. used the loan to purchase automobile to transport coals when her customers demand. In addition to her coal business, Mrs. L. opens a retail store in her neighborhood, offering a diverse range of goods and necessities. She has three children, all of whom are still in school. In the next loan level, Mrs. L. wishes to borrow 19.000.000 VND ($ 1,125.00) to invest into her retail store. Her family’s monthly income is 8.000.000 VND.Translated from Vietnamese by Khoa Nguyen, Kiva Volunteer.Chị Đào Thị Liên 38 tuổi, tham gia Quỹ Tình Thương năm 2003, nghề nghiệp chủ yếu của gia đình chị là kinh doanh và buôn bán, hiện tại gia đình chị đang kinh doanh than đốt và cửa hàng tạp hóa, vay vốn của Quỹ chị đều đầu tư vào hoạt động kinh doanh, công việc kinh doanh than đốt của gia đình chị rất phát triển, gia đình chị cung cấp dịch vụ rất tốt nên khách hàng đông, nhà chị đã đầu tư tiền mua ô tô khi khách hàng mua than của gia đình chị có nhu cầu vận chuyển thì gia đình chị có thể đáp ứng ngay được, ngoài bán than gia chị còn đầu tư một cửa hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đáp ứng được nhu cầu tại địa phương, chị có 3 con hiện các con chị đang đi học. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 19.000.000đ đầu tư vào hoạt động kinh doanh bán hàng tạp hóa.


Thu nhập bình quân.8.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 142
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 17,075.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,125 helped Dao Thi investin business.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Aug 7, 2008
Listed
Jul 15, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Oct 2, 2009