Check out some available loans that are similar to this one!
Dao Thi
View original language description ↓
Mrs. Dao Thi N. is now 39 years old. But she was only 33 when she joined Tinh Thuong Fund in 2002. Young as she was back then, she was very willing to venture into business. She discussed joining the Fund with her husband so that she could ask for a loan to invest into making "banh da"- Vietnamese's traditional pancake. Mrs. Dao used an initial loan of 2 millions VND to purchase necessary equipment for her business. And since she was the only "banh da" maker in her area at that time, her products were sold like hot cakes. Mrs. Dao plans to invest the next loans into making "banh da", which has been a stable source of income for her family. Mrs. Dao has two children, both of whom are still in school but one of them is now old enough to help her with her business. Her husband is a motorbike- driver, with an income of 2 millions VND per month. Combined together, her family income is about 5 millions VND per month. In the next loan period, she would like to borrow 15 millions VND.

Translated from Vietnamese h by Khoa Nguyen, Kiva volunteer.

Chị Đào Thị Nụ 39 tuổi, tham gia vào Quỹ Tình Thương năm 2002 lúc đó chị còn rất trẻ 33 tuổi nhưng chị rất mạnh giạn làm kinh tế, chị đã bàn với chồng vào Quỹ tham gia vay vốn để đầu tư làm bánh đa, với vòng vốn ban đầu gia đình chị vay 2.000.000đ đầu tư vào mua đồ nghề, với nghề này tại địa phương chị hiện chưa có ai làm vì vậy sảm phẩm của gia đình chị bán rất chạy, vẫn dự án như vậy các vòng vốn tiếp theo gia đình chị tiếp tục đầu tư vào làm bánh, kinh tế gia đình ngày một phát triển, chồng chị làm nghề xe ôm thu nhập bình quân 2.000.000đ/ tháng, chị có 2 con hiện đang đi học, 1 con đã lớn có thể giúp chị trong công việc làm bánh. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 15.000.000đ đầu tư vào làm bánh đa.
Thu nhập bình quân. 5.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 57
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,975,250
  Funds lent in using Kiva
 • 16,845.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $900 helped Dao Thi services.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Aug 2, 2008
Listed
Jul 12, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Sep 15, 2009