Check out other loans that are currently fundraising!
Thi Doan
View original language description ↓
Mrs. N. Thi Doan is 44 years old. She has 4 children, the oldest one is already working while the other three children are still schooling. She joined the TYM Fund in 1998. Before that, her family's income was mainly from farming. After joining the Fund, she discussed with her husband and decided to borrow money to purchase more cows and buffaloes to breed. After almost 10 years, her family now has a large number of cows and buffaloes. As she and her husband are both hardworking, their family's income is very stable. Their oldest child is also working and has stable income. Apart from the income from farming and breeding, her family also has additional income from her husband's horse-wagon transportation service. Therefore, her family's monthly income is always around 3 millions VND (about 193USD). This time round, she wants to borrow 15 millions VND (900USD) to purchase more cows to increase the income.

Translated from Vietnamese by Pham Yen Thanh, Kiva Volunteer.


Chị Nguyễn Thi Đoàn năm nay 44 tuổi. Hiện gia đình chị có 4 người con trong đó có 1 người con đã trưởng thành và 3 con đang trong độ tuổi đi học. Chị tham gia vào Quỹ tình thương năm 1998. Trước khi tham gia vào quỹ tình thương thu nhập của gia đình chị chủ yếu dựa vào làm ruộng và trồng vườn. Sau khi tham gia vào Quỹ chị đã bàn với chồng vay vốn để mua thêm trâu, bò về chăn nuôi. Qua gần 10 năm tham gia Quỹ Tình thương hiện nay gia đình chi đã có đàn trâu bò với số lượng đáng kể. Nhờ cần cù, chịu khó làm ăn hiện nay kinh tế của gia đình chị rất ổn định. Anh chị đã có 1 con trưởng thành đi làm và có thu nhập ổn định. Hàng tháng ngoài thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt gia đình chị còn có thêm thu nhập từ công việc chở hàng thuê bằng xe ngựa của chồng. Vì vậy thu nhập của gia đình chị luôn ổn định ở mức 3.000.000đ/ tháng. Vòng vốn này chị mong muốn được vay 15.000.000 đ để mua thêm trâu bò về nuôi phát triển kinh tế gia đình.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 86
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 16,845.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $900 helped Thi Doan breeding cows.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 26, 2008
Listed
Jul 11, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009