Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Linh
View original language description ↓
Born in 1976, Mrs. T. Thi Linh joined the TYM Fund in 2007. Despite being very young, she and her husband are very sensitive and quick in doing business and improving their family's economy. Her hometown's traditional occupation is making mats, so she used the first loan T. purchase materials T. make more mats. In 2008, her family decided T. invest in buying machines for the mat production instead of making mats manually like before. Mrs. Linh does not just use the machines for her family's own production but also lends it out T. other villagers. Because of this, her family's income is increasing. She has three school-going children. This time, she wants T. borrow 9 millions VND (550USD) T. purchase more raw materials for the mat production. Her family's average monthly income is 4 millions VND (about 258USD).

Translated from Vietnamese by Pham Yen Thanh, Kiva Volunteer.


Sinh năm 1976, Chị Tô Thị Lĩnh tham gia Quỹ Tình Thương năm 2007, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng vợ chồng chị rất nhạy bén trong làm ăn và phát triển kinh tế, tai địa phương chị với nghề chuyền thống người dân trong đia phương chủ yếu là dêt chiếu, vòng vốn đầu tiên gia đình chị sử dụng vào mua vât liệu làm chiếu. Năm 2008 gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư mua máy vò và máy lồng loại máy để dệt chiếu thay thế cho việc làm thủ công trước. Máy đựơc phục vụ sản xuât của gia đình và dịch vụ cho các hộ có nhu cầu thuê. Từ việc kinh doanh này kinh tế gia đình chị ngày một phát triển, chị có 3 con hiện đang đi học. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 9.000.000đ đầu tư vào mua vật liệu dệt chiếu.
Thu nhập bình quân. 4.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 73
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 16,840.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Thi Linh purchase raw materials.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 26, 2008
Listed
Jul 11, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009