Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs. Nguyen Thi B., after married to her husband, Mr. Nguyen Van Thuy, has been living separately. At first, they did not have starting money for either any business or to raise animals. In 2003, she joined the TYM Fund. At first, she borrowed 125 USD to invest in breeding pigs. Since her business went well, she was able to borrow more money to start breeding even ducks and chickens. Her family economy improved and she was able to have a 2-storey house. Currently, she uses the profit from raising the animals to repay weekly. Her family is an examplary one in the Minh Phu town. She has 3 children who are still going to school. This time, she wants to borrow 1150 USD. Her family average income is 400 USD/ month.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva volunteer.Khi xây dựng gia đình chị Nguyễn Thị Bình cùng anh Nguyễn Văn Thủy được gia đình cho ra ở riêng, ban đầu kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, không có vốn làm ăn cũng như chăn nuôi. Năm 2003 chị xin tham gia vào Quỹ, vòng vốn ban đầu chị xin vay 2.000.000 đồng đầu tư chăn nuôi lợn, bước đầu cho thu nhập. Nhờ chăn nuôi phát triển, gia đình chị đã mạnh dạn vay mức vốn cao nhất để mở rộng chăn nuôi như lợn, gà, vịt đẻ trứng nên kinh tế đã phát triển mạnh, gia đình chị hiện đã xây được nhà 2 tầng khang trang và con cái đi học đầy đủ. Hiện tại chị vẫn đang mở rộng chăn nuôi, việc hoàn trả tiền tuần được lấy từ chăn nuôi. Gia đình chị là một điển hình về chăn nuôi của xã Minh Phú, chị có 3 con hiện đang đi học. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 19.000.000đ
Thu nhập của gia đình chị khoảng 6.000.000đ / tháng

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,840.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $1,150 helped Nguyen Thi buy food for raising animals.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 26, 2008
Listed
Jul 5, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Aug 15, 2009