A loan of $1,200 helped to increase inventory of household chemical products.


Vitalyi's story

Vitalyi is happily married with two sons. After the collapse of the Soviet Union, Vitalyi had a hard time finding a job. In 1992 he decided to start his own small business selling video tapes which was quite popular in post-Soviet Ukraine at the time. His persistence and determination helped him stay in the saddle through tough economic times. Later, Vitalyi decided to change his area of business and began selling office supplies. This business has been the only source of income for his family since the late 1990’s. Currently, Vitalyi sees about $800 in net profit every month.

Vitalyi is very responsible. He has promptly repaid all loans he has received from “Nadiya Ukraine”. Financial assistance has not only helped him to grow his business selling CDs, notebooks, greeting cards, paper, markers, and children’s literature, but it has also enabled him to expand into a new area. Recently Vitalyi opened a new store selling household chemical items in one of the local malls in Berdyansk.

He would like to get a loan of $1,200 to increase his inventory of household chemical products in the second store. He is planning to purchase a variety of laundry soaps, shampoos, cleaners, solvent-free furniture polish, air fresheners and other consumer products. The loan will give Vitalyi necessary capital to purchase this inventory and increase his sales and profits. Funds generated will allow him to continue to expand his business and will give him the opportunity to provide for and improve the living conditions for his family which he believes is his first priority in life.Віталій - одружений, в нього двоє синів. Після розвалу Радянського Союзу Віталій довго не міг знайти роботу. В 1992 році він вирішив відкрити власну крамницю з продажу відеокасет, які користувалися широким попитом в пострадянській Україні. Торгівля була єдиним джерелом прибутку для його родини наприкінці 90-х років. Наполегливість та цілеспрямованість Віталія допомогли йому пережити важкі економічні часи. Пізніше він вирішив змінити напрямок бізнесу та почав торгувати канцтоварами. Зараз Віталій щомісяця заробляє приблизно 800 доларів чистого прибутку.

Віталій – дуже відповідальний. Він вчасно сплатив усі позики, які отримав в „Надії України”. Фінансова підтримка сприяла збільшенню обсягів торгівлі компакт-дисками, зошитами, листівками, папером, маркерами та дитячою літературою. Окрім цього позики також допомогли йому відкрити нову крамницю з продажу побутової хімії на одному з місцевих ринків міста Бердянськ.

Віталій хотів би отримати позику в 1200 доларів для того, щоб закупити побутову хімію для подальшої роздрібної торгівлі. Він планує купити різноманітні пральні порошки, шампуні, очищувачі повітря, поліроль для меблів, очищувальні засоби та іншу побутову хімію. Позика допоможе Віталію отримати необхідні кошти для того, щоб придбати ці товари та збільшити обсяги продажу, а отже, і власні прибутки. Зароблені кошти сприятимуть подальшому зростанню бізнесу Віталія, допоможуть йому покращити власні житлові умови та забезпечать головні потреби його родини, яка у Віталія завжди на першому місці.Loan details


Lenders and lending teamsLoan details