Check out some available loans that are similar to this one!
Tran Thi
View original language description ↓
Mrs. Tran Thi L., 37 years old, joined the TYM Fund since 1998. Her family has 4 members: 2 parents and 2 children who are still going to school. At first, she usually invested borrowed money in general store. These days, since the price for building materials has gone up and since she is able to borrowed a larger amount of money from the Fund, Mrs. L. switches to doing business in building materials. Besides, she also sells fuel and gas. Her current average income is 250 USD/month. Her wish is to be continually assisted by the TYM Fund to improve her business. This time, she wants to borrow 625 USD to buy more materials.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva Volunteer.Chị Trần Thị L., 37 tuổi, tham gia vào Quỹ năm 1998. Gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 2 con đang trong độ tuổi đi học. Thời gian đầu chị L. thường vay vốn buôn bán hàng tạp hóa. Công việc này có thu nhập thường xuyên rất thuận lợi cho việc hoàn trả tuần. Trong những năm gần đây khi giá nguyên vật liệu xây dựng đang tăng cộng với được vay những mức vốn lớn từ Quỹ, chị L. chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó chị còn bán thêm mặt hàng xăng dầu. Thu nhập hàng tháng hiện nay của chị là 250USD. Mong muốn của chị L. là được Quỹ hỗ trợ vốn lâu dài để phát triển công việc kinh doanh. Mức vốn đề nghị của chị vòng này là 625USD mua vật liệu.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,021.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $625 helped Tran Thi buy building materials.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jun 8, 2008
Listed
May 23, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 15, 2009