Check out some available loans that are similar to this one!
Chu Thi
View original language description ↓
Mrs. Chu Thi P., 60 years old, joined the TYM Fund since 2006. She has 2 grown-up children. Her main activity is taking care of her general store. Her saving money, together with the first borrowed money of 200 USD, allowed Mrs. P. to buy goods for her store. Every month, she earns a profit of 130 USD. In addition to the profit from the store, her husband also receives pension. As a result, she can spend the money on improving living conditions and furnishing the house. This time, she wants to borrow 575 USD to buy more goods for her general store.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva Volunteer.Chị Chu Thị Phúc, 60 tuổi, tham gia Quỹ năm 2006. Chị có hai người con đều đã trưởng thành. Công việc hiện nay của chị Phúc là bán hàng tạp hóa. Vòng vốn đầu tiên chị Phúc xin vay 200USD cộng với vốn tự có mua hàng bán. Bình quân mỗi tháng chị lãi 130USD. Công việc tiến triển thuận lợi, ngoài lương hưu của chồng, gia đình cũng có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, mua sắm đồ đạc. Vòng vốn này chị làm đơn xin vay 575USD mua thêm hàng bán.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 86
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,977,375
  Funds lent in using Kiva
 • 16,021.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Chu Thi buy goods for her general store.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jun 8, 2008
Listed
May 22, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 15, 2009