Check out some available loans that are similar to this one!
Bui Thi
View original language description ↓
Mrs. Bui Thi T., 30 years old, joined the Fund since 2003. Her family has 5 members: 2 parents and 3 children. At first, Mrs. T. borrowed 100 USD to breed rabbits. Her first profit was 80 USD. Since then, she started to build up experience and borrow more money. Her projects improve throughout the time, and bring her more profit. Last year, she was able to build a gate for her house and furnish the house. She always wishes to borrow more money to improve her projects. With her current average income of 130 USD/month, she wants to borrow 625 USD this time.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva Volunteer.Bùi Thị Tươi, 30 tuổi, tham gia Quỹ năm 2003. Gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 3 con đang trong độ tuổi đi học. Năm đầu tiên chị Tươi vay vốn 100USD đầu tư nuôi thỏ. Kết thúc vòng vốn chị lãi được 80USD. Từ đó đến nay, chị Tươi đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và mức vay cũng tăng dần lên qua các năm. Dự án ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi nhuận. Năm ngoái, chị đã xây thêm được cổng và sửa sang lại ngôi nhà đang ở. Chị luôn mong muốn được vay các mức vốn lớn để phát triển dự án. Với thu nhập hàng tháng 130USD, vòng vốn này chị đề nghị xin vay 625USD.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 69
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,224,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,060.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $625 helped Bui Thi buy rabbits.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jun 4, 2008
Listed
May 21, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 15, 2009