Check out some available loans that are similar to this one!
Do Thi
View original language description ↓
Mrs. Do Thi L., 38 years old, joined the TYM Fund since 2004. Her family has 4 members: 2 parents and 2 children who are still going to school. Before, her main activities were working on the rice field and breeding animals. After borrowing and saving money, she is able to buy a rice-husking machine. Her average income is 130 USD/month from husking the rice. Since buying the husking machine, Mr. Duc, her husband, does not have to work in Hanoi anymore. He now stays at home and helps her. This time she wants to borrow 575 USD to buy new motor and diesel engine to accommodate local people.

Translated from Vietnamese by Duy Hua, Kiva Volunteer.
Chị Đỗ Thị Lọc, 38 tuổi, tham gia Quỹ năm 2004. Gia đình chị gồm 2 vợ chồng và 2 con đang trong độ tuổi đi học. Công việc trước đây của chị Lọc là làm ruộng và chăn nuôi. Qua các vòng vốn chị đã tích cóp và mua được máy xát gạo. Trung bình một tháng chị Lọc thu 130USD từ dịch vụ xay xát. Từ khi có thêm việc, anh Đức, chồng chị không đi làm cửu vạn ở Hà Nội nữa mà ở nhà hỗ trợ vợ. Vòng vốn này chị Lọc đề nghị xin vay 575USD để đầu tư thay mô tơ mới và mua thêm máy nổ phục vụ bà con thôn xóm.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 66
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,224,975
  Funds lent in using Kiva
 • 16,060.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $575 helped Do Thi buy new motor and diesel engine.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jun 5, 2008
Listed
May 21, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jul 15, 2009