Check out some available loans that are similar to this one!
Doan Thi
View original language description ↓
Mrs Đoàn Thị Hà is 54 years old. She is a 6th year TYM fund member. She sells fruits at the local market. This type of work is typical for the women in the region. It provides her with cash flow so it is suitable for her to make the weekly payment toward the loan. On average she makes 6-7 USD a day. Her children are all grown up and they can help her out financially so she feels comfortable to apply for bigger loan. This time she is seeking 625 USD to invest in her business.

Translated from Vietnamese by Khang Ho-Si, Kiva volunteer.Chị Đoàn Thị Hà năm nay 54 tuổi. Chị đã tham gia Quỹ TYM được 6 năm nay. Công việc hiện tại của chị là bán hàng hoa quả ở chợ. Đây cũng là một nghề phổ biến với người dân trong vùng. Việc bán hàng vừa giúp chị Hà có thu nhập thường xuyên lại thuận tiện cho việc hoàn trả tuần. Bình quân mỗi ngày chị Hà lãi từ 6-7USD. Các con chị Hà đều đã lớn và luôn hỗ trợ mẹ nên chị không cảm thấy ngại khi vay những mức vốn lớn. Vòng vốn này chị làm đơn xin vay 625USD để mua thêm hàng về bán.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 129
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,110.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $625 helped Doan Thi buy fruits.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
May 13, 2008
Listed
Apr 29, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jun 15, 2009