Check out some available loans that are similar to this one!
Nguyen Thi
View original language description ↓
Mrs Nguyễn Thị Hương is 23, she lives in Hưng Nguyên, Nghệ An with her husband and 3 children. Her children are still young. She has discussed with her husband and decided to start pig raising. This type of work suits her because it still give her enough free time to take care of her children. With their savings and the loan from SEDA, she has bought pigs and cows. Her business is still small but it does help increase her family income. The weekly payment toward the loan is taken of by her husband. She hopes that when her children a old enough, she would have more time to tend her animals. This time she requests a loan of 400 USD to buy pigs.

Translated from Vietnamese by Khang Ho-Si, Kiva volunteer.Chị Nguyễn Thị Hương, 23 tuổi, sống cùng chồng và 3 con tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Các con đều còn nhỏ, chị Hương bàn với chồng vay vốn đầu tư vào chăn nuôi. Công việc này tiện cho việc chăm sóc các con. Nguồn vốn tự có cộng với vốn vay được chị Hương mua lợn và bò. Quy mô của dự án tuy chưa lớn những cũng giúp gia đình có thêm thu nhập. Khoản tiền hoàn trả hàng tuần do anh Hòa, chồng chị đi làm thuê hỗ trợ. Chị Hương hi vọng khi các con lớn hơn chị sẽ có nhiều thời gian cho việc sản xuất. Vòng vốn tới chị xin vay 400USD mua lợn con.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 58
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,975,250
  Funds lent in using Kiva
 • 15,836.5
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $400 helped Nguyen Thi buy pigs.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Mar 22, 2008
Listed
Mar 8, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Apr 15, 2009